Nyt på siden

22. maj 2023

AR-115's "livsforløb" er opdateret, og der er lagt flere billeder op, bl.a. det her viste, hvor den var udstillet ved Åbent Hus arrangementet på Flyvestation Vandel den 30.06.2001 og og fra Randbøldals Museet, hvor den var udstillet hen over sommeren 2003. 

Billederne er venligst stillet til rådighed for "eskadrille729.dk" af Per Thorup Pedersen MILFLY. 

Klik på billedet for at komme til siden "AR-115"

19. maj 2023

Dags dato har MYL i FaceBook gruppen "Eskadrille 729" skrevet at AR-115 er opstillet på Koldkrigsmuseum Stevnsfort og samtidigt lagt et par billeder op fra dens nye "hjem". I den anledning efterlyste han billeder af flyet og lynhurtigt strømmede det ind med billeder bl.a. fra Kim Zimmermann. Et af dem er det her viste billede, som også ligger på siden "AR-115" under "Fly". Kim har sendt mig en hel mappe med billeder fra FLYHIS, og dem vil jeg prøve at få lagt på hjemmesiden i den nærmeste fremtid. 

Klik på billedet for at komme til "AR-115".

30. marts 2023

I dag er der lagt dette billede fra efteråret 1993 af Eskadrille 729's personel op på siden "Gruppebilleder". På dette tidspunkt er eskadrillen reduceret til en halv eskadrille, og det ses også tydeligt på antallet af personer på billedet. På Facebook er der også i dag efterlyst navne på pesonerne på billedet, og navnelisten under billedet bliver løbende opdateret. For at komme til siden "Gruppebilleder" bar klik på billedet herunder. 

10. marts 2023

Nedenstående billede er lagt på siden "Gruppebilleder" og på Facebook-gruppen "Eskadrille 729" og navne er efterlyst. 

Billedet er bare et af en større samling billeder og andet arkivmateriale jeg har fået overdraget fra VON. 

Billedet er taget i 1978 på Rygge Flystasjon i Norge i forbindelse med "Best Focus Norway 1978". 

07. marts 2023

Nyt fra Formanden 

Information om Reunion 26. august 2023 og tentativt program. 

For at komme til siden "Fra Formanden" - klik her

03. marts 2023

I bogen "Hawkeyes - og hvad de så!" er der et billede af Eskadrille 729's personel foran og på AR-110. Der står at billedet er fra efteråret 1982, men dette er en fejl, da det er fra 1984. Det kan bl.a. ses af, at HAM er eskadrillechef, han overtog eskadrillen 1. maj 1984, og BRI, SØB, JØB og TEN er med på billedet, og vi startede først i eskadrillen 14. februar 1983, så 1982 kan det ikke være. 

På Facebook er der i gruppen Eskadrille 729 lavet et opslag, hvor navnene på personerne på billedet efterlyses. Navnelisten under billedet på siden "Gruppebilleder" vil løbende blive opdateret efterhånden som navnene kommer ind via Facebook-gruppen. 

(Klik på billedet for at komme til "Gruppebilleder")

02. marts 2023

AR-102 blev den 23. februar 2023 hentet hjem til FLYHIS fra Tønder. Der venter nu en kannibalisering og derefter skrotning. Et par billeder af AR-102 fra i dag er lagt op på siden "AR-102". 

På siden "Gruppebilleder" er der lagt 2 billeder fra 1981 af eskadrillens personel. Det ene viser O- og E-folk, og det andet viser "hele" eskadrillen, hele i citationstegn, da det virker som om, at der mangler en del folk. 


(Klik på billederne for at komme til de pågældende sider)

28. februar 2023

I dag er der lagt tegninger af RF-84G "KA-D", RF-84F "C-264"" og RF-35 "AR-112" udført af Ole Rossel op på siderne for de respektive fly. Indtil nu har kun en enkelt tegning af AR-112 været vist på hjemmesiden.

Tegningerne findes i bogen "Hawkeyes - og hvad de så" og vises her med tilladelse fra Ole Rossel og Jørgen E. Larsen. 

Klik på tegningerne for at komme direkte til det pågældende fly. 

Klik på tegningen for at komme til siden KA-D (RF-84G)

Klik på tegningen for at komme til siden C-264

Klik på tegningen for at komme til siden AR-112

27. februar 2023

Klik på billedet for at komme til "KA-A"

Den 9. februar lagde jeg et billede af EGE i RF-84G ud for Møns Klint op på eskadrille729.dk. Billedet blev stillet til rådighed af Niels Helmø-Larsen, og efterfølgende checkede jeg Eskadrille 729's dagbøger, om det var at finde der, og det var det i årgang 1956 side 17. Dette kan nok tolkes som, at det er fra 1956. Dagbogsofficeren havde som det ses noteret, at det var ud for Stevns Klint, hvilket medførte lidt forvirring, og for at få afgjort, hvilken klint det er, kontaktede jeg MYL, som er guide på Koldkrigsmuseet Stevnsfort, og han kom promte med en overbevisende videnskabelig forklaring, som I kan se her på hjemmesiden.

Desuden har jeg lagt en affotografering af et indrammet billede af EGE i KA-A op, som jeg har fået af LYN i 1999. LYN var pilot i Fotoflighten i 1958-59. Det lidt specielle ved dette billede er, at det er et par "frames" efter det først viste billede. 


13. februar 2023 

I dag har jeg lagt 2 billeder op af RF-84F KA-J, som jeg fik tilsendt i går. Det er fra Flyvevåbnets "Sorte Lørdag", den 25. januar 1958 og viser som nævnt KA-J, der nødlandede ved Balling. Piloten var JØN, og han slap heldigvis med skrækken. Billederne er taget af Kristian Vestergaard og blev sendt til mig af hans søn Niels P. Vestergaard. Klik på billedet og kom direkte til siden KA-J / C-581. 

11. februar 2023

Dette billede af en firskibs RF-84G/F-84G-formation er tilført begge Fly-siderne F-84G KA-F og F-84G KA-G, da andre billeder ikke lige er tilgængelige. Begge fly er overdraget til Fotoflighten den 5. december 1956 og billedet er efter al sandsynlig taget 10. december 1956 og bogstavskoderne er endnu ikke ændret til KA-F (Y-X) hhv KA-G (SE-E).

Billedet er venligst stillet til rådighed af Niels Helmø-Larsen og datoen har han fastlagt ud fra en gennemgang af hans omfattende arkivmateriale. 

For at komme direkte til F-84G KA-F, klik på billedet, og for at komme til F-84G KA-G klik HER.

09. februar 2023

09. februar 2023

EGE i RF-84G KA-A i rimelig lav højde. Et fantastisk billede der pudsigt nok ikke er med i bogen "Hawkeyes - og hvad de så". 

Billedet er venligst stillet til rådighed for hjemmesiden af Niels Helmø-Larsen og er lagt op på FLY - KA-A (RF-84G) og bare klik på billedet for at komme til siden. 

Ny side fra dags dato. 


Meningen med denne side er, at jeg her beskriver, hvad der bliver lagt op på eskadrille729.dk, således at man nemmere kan orientere sig om nye billeder og ny tekst. 

Nedenfor viste billede er lagt op på "Gruppebilleder" og er fra TFM 1989 (Tactical Fighter Meet) på Husum i Nortyskland i perioden 7. - 22. april. Eskadrille 729 deltog med 5 fly og BIS var Detachment-commander. Eskadrille 725 var midlertidigt nedlagt fra 1. december 1988 og personalet overført til Eskadrille 729 og dette forklarer, at der på billedet er personale fra begge eskadriller. På "Gruppebilleder" er der lagt et udsnit af billedet op forsynet med nummer på hver person, og nu er jeres opgave så, at identificere hver enkelt og sende mig en besked på Facebook-gruppen "Eskadrille 729" med nummer og navn. 

For at komme til "Gruppebilleder" klik på billedet.