729's chefer

Chefer for Foto-flighten/Eskadrille 729 fra 03.01.1955 til 31.12.1993:


03.01.1955   EGE   V. K. H. Eggers 

01.05.1958   MIK   J. Michaelsen 

01.12.1961   PØR   P. S. Sørensen 

01.06.1964   ESA   R. S. Hansen 

21.09.1966   DAL   T. Uldal 

01.08.1970   TOU   B. W. Ledertoug 

01.08.1973   DØN   P. Dønvang 

01.07.1977   BAK   W. Langebek 

15.08.1981   VON   F. v. G. Carstensen 

01.05.1984   HAM   P. Hammer 

01.08.1986   TEL   L. Steen 

01.08.1988   LIN   N. Sværdborg 

12.08.1991   SUM   F. Rasmussen 

03.01.1955  -  01.05.1958

EGE

Kaptajnløjtnant V.K.H.Eggers, Foto-flightens første chef

Foto: fra Dagbog 1957

01.05.1955  -  01.12.1961

MIK 

Kaptajnløjtnant  J. Michaelsen  

Foto: fra Dagbog 1959

01.12.1961  -  01.06.1964

PØR 

Major P. S.  Sørensen 

Foto: Arkiv ESK 729 / PØR

01.06.1964  -  21.09.1966

ESA

Major R. S.  Hansen 

Foto: fra Dagbog 1965

21.09.1966  -  01.08.1970

DAL

Major T.  Uldal 

Foto: Arkiv ESK 729

01.08.1970  -  01.08.1973

TOU

Major B. W.  Ledertoug

01.08.1973  -  01.07.1977

DØN 

Major P. Dønvang 

Foto: fra Dagbog 1974

01.07.1977  -  15.08.1981

BAK 

Major W. Langebek 

Foto: fra Dagbog 1977

15.08.1981  -  01.05.1984

VON

Major F. v. G. Carstensen 

Foto: fra Dagbog 1983

01.05.1984  -  01.08.1986

HAM

Major P. Hammer 

Foto: fra Dagbog 1984

01.08.1986  -  01.08.1988

TEL

Major L. Steen 

Foto: fra Dagbog 1988

01.08.1988  -  12.08.1991

LIN

Major N. Sværdborg

Foto: fra Dagbog 1991

12.08.1991  -  31.12.1993

SUM

Major F. Rasmussen 

Foto: TEN